Jedeme Radotín, jedeme ...

NA PRAHU NOVÉHO ROKU 2021


Stojíme na prahu nového r.2021 a všichni cítíme, že ten minulý zcela změnil naše zažité představy o našem životě, a to jak pracovním a rodinném, tak i společenském a sportovním. Přesto jsme se s tím museli všichni a každý z nás nějak poprat a vyrovnat. Rok 2020 jako by měl jen pár měsíců Leden, Únor, Covid,  Vánoce...

1. Co jsme v r. 2020 prožili a zvládli ? 2. Naše turnaje v r. 2020

Podíváme-li se do loňského novoročního rozhovoru a plánů, které jsme měli, můžeme udělat malý odečet a zhodnocení přesto, že v té době jsme netušili, jak zásadním způsobem ovlivní COVID život našeho oddílu.
Po převzetí naší nové čtyřdráhy v závěru r.2019 jsem se s velkým úsilím pustili do dokončovacích prací tak, abychom mohli projít co nejdříve kolaudací ČKA. Členové oddílu odvedli obrovský kus práce, když dokončení věnovali svůj volný čas nejen v týdnu, ale i o sobotách a nedělích. A nebylo to vůbec lehké vzhledem k tomu, že současně až do začátku března probíhaly mistrovské soutěže a my jsme tak pendlovali mezi Radotínem a Konstruktivou, kde jsme měli dočasný domov. Stálo nás to nejen čas ale i finanční náklady. Všem, kteří se na tom podíleli patří obrovský dík. Kuželnu jsme zkolaudovali 14.6.2020 a Praha tak má konečně další  kvalitní sportoviště. A doufejme, že se podaří postupně dotáhnout i práce na dokončení celého areálu

Oficiální sportovní křest  prožila naše nová čtyřdáha při finále soutěže Mladá Praha, kde měl i náš oddíl svoje zastoupení na startu. A je nutno říci, že o novou kuželnu byl opravdu velký zájem, což je vidět i na fotkách z tohoto finále. Všichni byli natěšení a jak hráči, tak i diváci si to užívali.
Opravdovou zkouškou zátěže naší kuželny však byly až následující turnaje, které jsme spustili od poloviny června a probíhaly až do konce srpna. Navázali jsme na tradici turnaje Old Boys pro hráče nad 55 let a uspořádali jsme Otvírák, tedy otevírací turnaj naší kuželny. Účast na turnajích předčila jakákoli naše očekávání. Turnajů se zúčastnilo celkem 623 hráčů a hráček nejen z Prahy, ale z celých Čech a Moravy, zaznamenali jsme i účast z Polska a Rakouska. Startu hráčů z Německa zabránil v samotném závěru turnaje Covid. I tady patří obrovský dík všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění tohoto megaturnaje, který nemá v historii oddílu obdoby.

3. Mistrovské soutěže 2020-21 4. Oslavy 50 let oddílu

Mistrovské soutěže r.2020-21 byly zahájeny jako obvykle v září, ale byly zastaveny již po 5.kole, 13. října 2020. S možnými variantami dokončení soutěží ČKA se můžete seznámit zde. Již dnes je jasné, že varianta 1 se neuskuteční. Ani ve variantu 2 osobně příliš nedoufám a tak se jako reálná jeví pouze varianta 3. Je dobře, že ČKA má připraveny v záloze ještě další varianty, které přijdou na řadu podle vývoje situace s Covid. V každém případě by bylo dobré, aby mistrovské soutěže byly dohrány v jakékoli jen trochu schůdné podobě.
Jednorázové soutěže mistrovství jednotlivců nemají z úrovně ČKA tu nejvyšší prioritu a i v našem oddíle se podle toho přizpůsobíme. Všichni jsme se na Mistrovství oddílu jednotlivců těšili, ale zatím můžeme jen čekat.

Ano je to tak, letošní rok je pro náš oddíl slavnostní. 50 let je již pěkně kulaté výročí a chtěli bychom ho také patřičně oslavit, V tomto směru již připravuje výbor oddílu několik akcí, ale i ty budeme muset podřídit vývoji s Covid.
Určitě budeme mít zájem uspořádat na naší kuželně některé z Mistrovství ČR jednotlivců, pokud budou vyhlášeny. Nepochybně chystáme i turnaj, který naváže na Otvírák a Old Boys a který by se měl stát tradičním bodem v kalendáři kuželkářů.
Úsilí budeme také směřovat do získávání nových členů začínajících i hráčů pražských oddílů, kteří projeví zájem. Dveře  k nám jsou otevřené. Zejména chceme rozšířit práci s mládeží. Všechno ale ovlivní Covid.

5. Slovo závěrem

Přesto, že máme za sebou první rok na naší nové kuželně, na prostředí si stále teprve zvykáme. Téměř půl roku jsme nemohli využívat naše sportoviště a tak si hráči stále osahávají dráhy aby byly pro ně opravdu domácí. Stejně tak chceme, aby tohle sportoviště ještě více vstoupilo do podvědomí pražské veřejnosti a také radotínské veřejnosti, prostě všech zájemců o hraní kuželek. Věřme, že v r.2021 to bude již s naším sportováním o poznání lepší ...

Ing. Jiří Ujhelyi - předseda oddílu kuželek SC Olympia Radotín
Leden 2021© SC Olympia Radotín - Poslední aktualizace 31.03.2021